Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

Barcelona flexibilitza l'atorgament de les subvencions per accelerar l’arribada de liquiditat a empreses, entitats i autònoms

24 d'abril de 2020

El decret d’alcaldia publicat avui a la Gaseta Municipal permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatoria generalper tal de poder pagar al destinatari de l’ajut l’abans posible.

Es podrá subvencionar determinades despeses realitzades malgrat l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realizar.

El termini de presentació de justificació de les subvencions atorgades es prorroga fins al setembre de 2020, en els casos que finalitzés abans.

Es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocada per la COVID-19.

El contingut concret del decret es pot consultar a la Gaseta Municipal.

Barcelona flexibilitza els termes i terminis per a l’atorgament de subvencions amb l’objectiu d’agilitzar al màxim els terminis de pagament i accelerar l’arribada de liquiditat a les activitats beneficiàries dels ajuts. La prioritat és facilitar la màxima viabilitat perquè es duguin a terme les activitats objecte de l’ajut.

El decret d’alcaldia publicat avui a la Gaseta Municipal permet avançar el pagament abans del període d’al·legacions per als ajuts de la convocatòria general per tal de poder pagar al destinatari de l’ajut l’abans possible, subvencionar determinades despeses malgrat l’objecte de l’ajut no s’hagi arribat a realitzar o incrementar la quantia de la subvenció en casos excepcionals des del 50% màxim habitual fins a un 80% màxim.

Respecte a la justificació de les subvencions, el termini es prorroga fins al 30 de setembre de 2020 per als casos en què el termini de presentació finalitzés abans. És a dir, a la pràctica, es podran concedir els ajuts de 2020 abans que s’hagi de presentar la justificació d l’activitat subvencionada en l’exercici anterior.

A banda, es podran aprovar noves convocatòries de subvencions i ajuts per situacions estretament vinculades a l’estat d’alarma provocada per la COVID-19. En aquests casos, els terminis no estaran suspesos.

El decret és d’aplicació a les subvencions i els ajuts atorgat per part de l’Ajuntament i del conjunt d’entitats i empreses que conformen el grup municipal , així com els relatius a les subvencions i els ajuts que s’hagin d’atorgar amb càrrec del pressupost de 2020.

Així, en els casos en què no s’hagi pogut acomplir l’objecte i la finalitat d’aquelles subvencions o ajuts que s’haguessin atorgat en el moment de l’entrada en vigor del Reial decret de l’estat d’alarma, es podrà ajornar el termini per donar compliment a l’activitat objecte de l’ajut i per a la seva justificació.

A banda, si no s’ha pogut portar a terme l’objecte finalitat de les subvencions, el decret permet que el destinatari sol·liciti que se li compensin igualment les despeses realitzades pel que fa a nòmines i Seguretat Social del personal fix i eventual, lloguers, assegurances vinculades a l’activitat, despeses per contractació d’altres empreses (neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat  o projecte, etc.), tributs i despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats.

En relació a les subvencions i ajuts derivats de la convocatòria general de subvencions de 2020, el consistori ja ha pres, sense necessitat que el destinatari de l’ajut ho sol.liciti, diferents mesures de flexibilització:

  • Ampliar el termini d’execució de tots els projectes per un període igual a la durada de l’estat d’alarma.
  • Posposar la presentació de la justificació de les subvencions que s’atorguin en l’esmentada convocatòria per un període igual a la durada de l’estat d’alarma.
  • Quant tot i aquestes mesures de flexibilització no es puguin desenvolupar el seu projecte tal com estava previst, a causa de la vigència de l’estat d’alarma, es podrà modificar o tornar a formular el projecte fins a deu dies hàbils després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la resolució provisional de l’atorgament de subvencions.

Igualment, en el cas de la convocatòria general de 2020, es preveu que es pugui pagar la subvenció o ajut sense haver d’esperar a que passi el període d’al·legacions preceptiu. En cas que la resolució definitiva denegui la subvenció o que l’import atorgat sigui inferior, s’haurà de reintegrar l’import o l’excés rebut anticipadament.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Doyle S.L
Digital Video Print
Dommia Design Studio
Kids & Us Nou Barris
Mobles Artesania
Alberto Martí Perruquers
La Tapa D'Or
Carregant...
x
X