Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

Comencen les activitats d’estiu per a infants i joves en una edició extraordinària marcada per la Covid-19

23 de juny de 2020

L’Ajuntament ha previst una campanya molt reforçada per fer front a la situació excepcional que viuen molts infants i joves, i les seves famílies com a conseqüència de la Covid-19.

El Pla “100% Estiu” compta amb un pressupost de 7,4 milions d’euros, un 37% més que l’any passat i ofereix 387.754 places d’activitats amb inscripció, equipaments oberts excepcionalment a l’agost i diferents programes d’activitats per tota la ciutat per poder donar una resposta extraordinària. Es poden consultar les activitats al web cat/estiu.

Fins al moment, s’hi ha registrat 66.800 inscripcions a les que caldrà afegir les que es vagin produint al llarg de l’estiu i les de les activitats sense inscripció prèvia.

Un total de 14.911 infants i joves rebran beca per a les activitats d’estiu, a les quals s’hi ha destinat un total de 2.940.021 euros. Aquest any no hi havia limitació pressupostària per als ajuts i s’han adjudicat beca a tots els infants i joves que complien amb els requisits.

El Pla de Barris reforça aquest any les activitats en els territoris d’acció prioritària per tal de garantir que els infants i adolescents de les famílies més vulnerables podent participar en activitats de lleure educatiu al llarg de l’estiu. Dels 7 milions d’euros, el Pla de Barris té previst destinar per posar en marxa activitats gratuïtes de casals, estades esportives i estades musicals durant tot l’estiu, l’obertura excepcional d’equipaments a l’agost, o altres programes d’activitats per dinamitzar l’espai públic, entre altres accions.

S’han activat les figures dels tècnics d’integració social dels centres educatius, educadors socials, promotors i tècnics de Pla de Barris perquè contactin amb les famílies més vulnerables, les orientin i assessorin tant per inscriure els infants a les activitats d’estiu com per sol·licitar beques.

Avui han començat les primeres activitats d’estiu adreçades a infants i joves que coordina l’Ajuntament de Barcelona en el marc del Pla Extraordinari “100% Estiu” posat en marxa per donar resposta als impactes sanitaris, socials i econòmics que la crisi de la Covid-19 ha provocat en les famílies, singularment en aquelles dels territoris emmarcats en el Pla de Barris. Totes les activitats d’estiu per a infants i joves es poden consultar al web barcelona.cat/estiu.

El Pla “100% Estiu” s’ha desenvolupat des de la convicció que davant les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia cal una resposta excepcional a l’estiu per a les necessitats de retrobada, joc, educatives, emocionals dels infants, adolescents i joves. I també per les necessitats especials de conciliació de les seves famílies en un moment en què molts pares i mares hauran de recuperar vacances, dedicar més hores a la feina o buscar feina.

El Pla compta amb un pressupost de 7.490.000 euros, un 37% més que a l’estiu de 2019.  D’aquests pressupost, 2.060.000 es dediquen als barris d’acció prioritària en el marc del Pla de Barris i 400.000 euros a una subvenció extraordinària per entitats de lleure de base voluntària per ajudar-los a organitzar i mantenir les activitats d’estiu. En total s’ofereixen 387.754 places en activitats continuades que requereixen inscripció (casals, campaments, colònies..), és a dir, 40.139 places més que l’any passat. Això és possible, com és tradicional, amb la col·laboració entre l’Ajuntament i el teixit social de la ciutat, en especial de les entitats esportives i de lleure educatiu com ara esplais i caus, així com associacions de famílies, pares i mares de diferents centres escolars.

El regidor d’Infància, Joventut, Persones Grans i Persones amb Discapacitat, Joan R Riera, ha remarcar que “els pares i mares han estat jugant tots els papers durant aquests darrers mesos i és el moment que des de l’Ajuntament, amb la nova normalitat, els puguem donar un cop de mà a les famílies. S’ha donat un impuls per finançar una campanya extraordinària de vacances amb un pressupost de 7,4 milions d’euros per afavorir la conciliació i perquè la ciutat de Barcelona torni a ser la ciutat educadora que ha estat. Totes i cada una de les tasques que faran els infants i joves tenen la seva vessant educativa. I no vull deixar d’agrair també a totes les entitats que hi participen pel gran esforç que han fet”.

De la seva banda, la comissionada d’Educació, Maria Truñó, ha recordat que l’Ajuntament “ha posat en marxa una campanya d’estiu extraordinari perquè les activitats arribessin a tots els infants, sobretot a aquells que més ho necessiten, i ho hem fet  a través de beques i posant el focus en els territoris del Pla de Barris, obrint equipaments, generant espais de joc a l’espai públic. A més, s’han elaborat dues guies amb vídeos i formacions online perquè els mopnitores i les monitores puguin enriquir d’aprenentatges dels seves activitats i la guia per a l’acompanyament emocional amb un telèfon específic de suport amb el Col·legi de psicologia”.

En conjunt, hi participen 503 entitats del lleure, que igual que els serveis municipals, han hagut d’adaptar de forma sobtada les activitats a les condicions fixades per les autoritats sanitàries. Les activitats han estat prèviament homologades per la Direcció de promoció d’infància, joventut i persones grans de l’Ajuntament de Barcelona.

Fins al moment, s’hi ha registrat 66.800 inscripcions a les que caldrà afegir les que es vagin produint al llarg de l’estiu i les de les activitats sense inscripció prèvia, molt adreçades als adolescents i joves, i que es comptabilitzaran a mesura que es vagin produint.

En relació als ajuts per a participar a les activitats d’estiu, un total de 14.911 infants i joves rebran beca per a les activitats d’estiu, el que suposa un pressupost de 2.940.021 euros. Cal recordar que aquest any no s’havia previst limitació pressupostària i s’ha adjudicat ajut a tots els infants, adolescents i joves que han complert amb els requisits. A més, en aquesta edició s’ha ampliat el nombre de places de les activitats de preu assequible o gratuïtes organitzades en els barris d’acció prioritària emmarcats en  el Pla de Barris.

En aquest sentit, el Pla d’Estiu Extraordinari preveu que s’incrementen el nombre d’activitats amb especial incidència en el mes d’agost i en els barris d’acció prioritària, s’obren excepcionalment més equipaments municipals, s’inclouen continguts educatius de competències bàsiques i s’habiliten noves vies de suport emocional tant per als infants i adolescents com per als monitors.

A banda, i amb la voluntat d’anar més enllà del tipus d’oferta habitual a l’estiu, per primer cop s’organitzarà tot un programa d’activitats en diversos indrets de la ciutat i s’obriran a l’agost 25 biblioteques, 20 centres cívics i 20 patis d’escola que normalment restaven tancats aquest mes. Aquestes accions, que es posen en marxa per primera vegada, tindran una capacitat de fins a 139.640 usos més.

El conjunt de les activitats previstes al Pla “100% Estiu” s’ha treballat en base a quatre idees principals: que els infants, adolescents i joves gaudeixin de les activitats d’estiu; ajudar al seu benestar i a la seva salut física i emocional després de tres mesos de confinament, en molts casos en pisos petits i amb circumstàncies difícils;contribuir a pal·liar les mancances educatives que els infants han acumulat durant els mesos en què no han pogut anar a l’escola, especialment els de les famílies més vulnerables, que menys han pogut ser amb els seus fills i filles o que menys han pogut seguir el curs telemàticament; i afavorir la conciliació familiar i la cura dels infants en moments de gran dificultat per a moltes famílies.

Participació de totes les àrees de l’Ajuntament que poden oferir recursos o activitat

Des de les primeres setmanes de confinament al mes de març, l’Ajuntament de Barcelona va constituir l’Oficina Tècnica d’Estiu Extraordinari en previsió que caldria una resposta conjunta de tota l’organització municipal al repte d’adaptar la Campanya de Vacances d’estiu ordinària a les especials necessitats d’infants, adolescents i joves i de les seves famílies.

A aquest estiu extraordinari, doncs, hi participen les àrees de l’Ajuntament que normalment ja oferien activitats durant l’estiu i, a més, s’hi ha sumat la resta d’àrees amb capacitat per oferir activitats, finançament o fer altres aportacions adreçades als infants i joves,. Així, l’Oficina Tècnica coordina la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i Persones Grans que organitza habitualment la Campanya de Vacances d’Estiu, juntament amb unitats que hi incorporen activitats l’Institut Barcelona Esports, l’Institut Municipal d’Educació, els Districtes, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Foment de Ciutat-Pla de Barris i l’Institut Municipal de Serveis Socials, que habitualment organitzen la campanya de vacances d’estiu o hi incorporen activitats. I a banda s’hi han sumat el Consorci d’Educació de Barcelona,el Consorci de Biblioteques, l’Institut de Cultura de Barcelona, i la Direcció  de Salut de l’Ajuntament.

Més equitat i més ajuts

S’ha adjudicat beca a tots els infants, joves i adolescents que l’han sol·licitat i que complien amb els requisits. Han rebut beca un total de 14.911 infants i joves amb un pressupost en total de 2.940.021 euros. En els casos de major vulnerabilitat, també està oberta la via d’ajuts complementaris de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i dins de l’oferta extraordinària d’estiu també s’ofereixen més activitats a preu assequible i activitats gratuïtes en els barris d’acció prioritària.

A banda, l’Ajuntament ha activat els professionals socials d’educadors socials, tècnics d’integració social, promotors i altres perfils municipals i dels centres educatius per contactar amb les famílies dels infants en situació de vulnerabilitat social acreditada per serveis socials i assessorar-los tant a l’hora d’inscriure els fills i filles en les activitats i com de sol·licitar les beques. Aquests professionals se sumen als treballadors dels centres de Serveis Socials que han fet, com cada any, l’acompanyament a les famílies.

Cal recordar que també ofereix ajuts a les activitats d’estiu la Generalitat de Catalunya i que el termini per demanar-les resta obert. La sol·licitud s’ha de presentar al web  https://www.xanascat.cat/PortalPreinscripcions/

Unes activitats inclusives

Aquest any, com ja es habitual, l’Ajuntament garanteix que totes les activitats són inclusives. Per donar suport a les entitats homologades, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ofereix el servei de monitors de suports per les activitats d’estiu. També existeixen un seguit d’activitats adreçades especialment a infants, adolescents i joves amb discapacitat per a aquelles persones que degut als seus condicionaments personals no poden incloure’s en les activitats generals de la campanya.

Especial atenció als territoris d’acció prioritària

El Pla reforça l’oferta assequible o gratuïta als barris d’atenció social prioritària, amb un focus específic d’oferta per als infants, adolescents i joves dels territoris del Pla de Barris durant el mes d’agost, quan hi ha menys oferta de lleure assequible. El Pla de Barris té previst destinar 2.060.000 euros a ampliar activitats que ja es feien l’any passat i a programar de noves.

Es tracta dels casals Baobab per promoure educació en el lleure en els barris on no hi ha oferta, i que compta amb joves dels barris per al suport al monitoratge, així com altres casals d’estiu que s’estan organitzant en col·laboració amb entitats d’aquests territoris i que es faran per primera vegada i per als quals es treballa barri a barri detectant els millors projectes per impulsar aquestes activitats, programes d’activitats per dinamitzar diferents espais públics durant tot l’estiu, o activitats per a la petita infància similars als Espais Educatius per tal d’acompanyar i orientar les famílies participants. També s’organitzaran programes d’activitats en equipaments com biblioteques i centres cívics durant tot l’estiu.

Per altra banda, des del Consorci d’Educació es posa en marxa el  programa Èxit d’Estiu en 26 instituts de secundària per a fer reforç tres setmanes del mes de juliol per aquell alumnat d’ESO amb més dificultats. És una extensió del programa Èxit que es desenvolupa durant el curs escolar i compta amb la figura d’un jove mentor per fer suport i acompanyament. El Pla de Barris el completa amb activitats culturals i esportives per als seus participants.

Més equipaments oberts i activitats a l’agost

Per tal de poder donar una major cobertura a les famílies durant el mes d’agost i promoure la participació cultural d’infants, adolescents i joves, així com promoure els aprenentatges i els recursos educatius, diversos equipaments romandran oberts durant el mes d’agost i s’han programat  activitats diverses.

Així, 25 biblioteques de la ciutat obriran durant el mes d’agost:

  • Districte de Ciutat Vella. Bibl. F. Bonnemaison, Bib. Sant Pau-Santa Creu, Raval Sud-Gòtic Sud , Biblioteca Gòtic-Andreu Nin.
  • Districte de l’Eixample. Bib. Esquerra de l’Eix.-A. Centelles, Bib. Sagrada Família-J.M. Ainaud de Lasarte, Bib. Sant Antoni-J. Oliver.
  • Districte Sants-Montjuïc. Bib. Vapor Vell, La Marina – Biblioteca Francesc Candel
  • Districte de Les Corts. Bib. M. Abelló
  • Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Bib. Sant Gervasi-J. Maragall
  • Districte de Gràcia. Bib. J. Fuster, Bib. Vila de Gràcia
  • Districte Horta-Guinardó. Bib. El Carmel-J. Marsé, Bib. Guinardó-Mercè Rodoreda

En la mateixa línia, 20 centres cívics de la ciutat que normalment romanen tancats durant les vacances es mantindran oberts amb una oferta especial d’activitats i programacions, com a espais de relació i estada, i espais segurs per a acollir també activitats organitzades per tercers.

Acompanyament pedagògic i emocional

L’Ajuntament ha elaborat dues guies, d’orientacions pedagògiques i d’acompanyament emocional, per a les direccions i per als monitors i monitores, per tal de promoure que les 500  entitats organitzadores incloguin estones i metodologies centrades en l’expressió oral, la lectura, i el joc matemàtic. Aquest temps s’haurà de fer en el marc del dret al gaudi, el temps lliure, el joc, l’esport i la vida comunitària que les activitats d’estiu han de garantir.No es tracta d’escolaritzar el lleure d’estiu, sinó de fer-lo més “nutritiu” en aprenentatges i hàbits.

Les guies busquen completar la formació que ja tenen els monitors i monitores amb determinats coneixements que aquest any es fan especialment necessaris. Per això, el consistori va encarregar dues guies de suport pedagògic i suport emocional per distribuir entre les 503 entitats que gestionen les activitats i els professionals que hi treballen.

La “Guia de suport i orientacions pedagògiques” ha estat elaborada pel grup de recerca LIBERI de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG) i coordinada per l’IMEB, Direcció de Ciutat educadora i cultura als Barris mentre que la Guia d’acompanyament emocional “Recomanacions i recursos per a la gestió i l’acompanyament emocional de la infància i de l’adolescència en espais educatius i de lleure, durant l’epidèmia Covid-19” ha estat elaborada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i coordinada per la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la Taula de salut mental de la ciutat.

Aquesta guia pretén posar a l’abast propostes concretes per incorporar maneres d’organitzar-se amb més intencionalitat educativa i incloure aprenentatges vinculats a competències bàsiques instrumentals centrades en l’expressió oral, la lectura i el joc matemàtic. D’aquesta manera, es vol promoure que direccions i monitoratge triïn i adaptin metodologies per nodrir de més objectius educatius les més de 1.000 activitats. No es tracta d’escolaritzar el lleure educatiu, que és i ha de ser lúdic per naturalesa, sinó de fer-lo més nutritiu en hàbits i aprenentatges.

Aquest material va acompanyat d’un vídeo explicatiu i dues píndoles formatives d’acompanyament, que es transmetran el 9 i 23 de juliol a les 18 hores amb el suport de la Direcció de Serveis d’Infància, Joventut, persones grans, Drets Socials, Justícia Global i LGTBI), a través del tuiter BCN Joventut (@bcn_joventut)

La “Guia de recomanacions i recursos per a la gestió i acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure” té com a objectiu posar a l’abast dels educadors i educadores i dels monitors i les direccions de les entitats un recurs breu i facilitador per acompanyar i formar des de les escoles, instituts, casals i centres de lleure els infants i adolescents amb qui treballin.

Aquesta guia facilita orientacions entorn 3 qüestions:

  • Com gestionem les dificultats emocionals,
  • com ens comuniquem en situacions especialment complexes
  • com afrontem aquestes situacions difícils: dol, conflicte i necessitats específiques

La guia de “Recomanacions i recursos per a la gestió i acompanyament emocional de la infància i l’adolescència en espais educatius i de lleure, durant l’epidèmia de la Covid-19)” es complementa amb  una infografia de com acompanyar emocionalment en el lleure, 9 vídeos  que faciliten com acompanyar diferents processos amb els que es  poden trobar els i les monitores aquest estiu ( gestió de pèrdues, d’angoixa…) i un telèfon que estarà operatiu durant les vacances per tal que infants, adolescents, famílies, tutors legals i/o professionals de l’educació i del  lleure puguin fer les consultes que creguin oportunes.

A banda, s’ha habilitat una línia d’atenció gratuïta organitzada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. El telèfon és el 649 756 713, i donarà servei de 9 a 17h (dill-div) i de 9 a 13h els dissabtes.  L’adreça de correu electrònic és email suportinfancia@copc.cat.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Gelatumm
Impremta Tornero
Blau Perfumeries
Nib Finques
Assessoría Via Julia
Forns de Pa Padró
La Freidu
Carregant...
x
X