Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

El Govern aprova mesures per mitigar els efectes de la pandèmia del Coronavirus a tots els àmbits de la societat catalana

9 de juny de 2020

  • Més recursos pel sistema sanitari català, i creació d’una gran aliança sanitària de tot el sector per revertir l'infrafinançament crònic.
  • S’ha presentat el Pla de Suport a la Indústria de l’Automoció i la Mobilitat com un dels instruments estratègics indispensables per garantir la competitivitat d’aquest sector que ocupa 143.000 persones a Catalunya.
  • Es treballa amb les institucions locals i supramunicipals perquè participin activament en el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social.
  • S’està impulsant un Pla de reactivació econòmica del sector del transport de mercaderies i la logística amb un import de 7,3 M€ entre el 2020 i el 2021.
  • 113 M€ destinats a reactivar els sectors relacionats amb les energies renovables i l’eficiència energètica.
  • El sector del transport i la logística es beneficiarà d’ajuts per a la modernització, digitalització i enfortiment d’un àmbit en el qual hi treballen més de 150.000 persones i representa el 13% del PIB català.
  • 11M€ per recolzar el sector del lleure educatiu; ajuts extraordinaris per als professionals de la cultura; procés de digitalització de les escoles.
  • Es destinen 8,7M€ a projectes anuals de les entitats socials per aquest 2020; 6,1 M€ a l'autoocupació de joves inscrits al Programa de Garantia Juvenil i 74,6 M€ a la integració laboral de les persones amb discapacitat o malaltia mental.

Darreres mesures i accions més destacades del Govern per mitigar els efectes de la pandèmia del Coronavirus a tots els àmbits de la societat.

Mesures en l’àmbit sanitari

Salut preveu tancar una compensació pels professionals sanitaris properament. I es posarà en marxa un pla de suport a l’atenció primària amb una inversió inicial de 4,5 M€ i la contractació de 436 nous professionals per aquests propers mesos.

Durant la pandèmia s’han contractat 3.527 professionals que no estaven dins les estructures del sistema de salut.  I compromís que el 51,53% de residents que han acabat el mes de maig seran contractats, i que la major part de contractacions es fan a la tercera corona.

Mesures per facilitar la liquiditat a pimes i autònoms

El Govern català ha posat sobre la taula més de 1.000 milions d’euros a través de l’ICF per facilitar la liquiditat a pimes i autònoms afectats pels efectes de la pandèmia de la Covid-19.

I s’ha posat en marxa la línia “ICF Eurocrèdit Covid-19”, finançada al 100% amb fons FEDER, per mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre les empreses i, de l’altra, preservar la continuïtat de l’activitat econòmica durant i després de la COVID-19.

Mesures del sector del transport i la logística

El Pla d’acció del sector del transport i la logística comptarà amb una aportació de prop de 7.300.000 euros entre el 2020 i el 2021, planteja accions de millora i adaptació a l’agenda verda per tot el sector de la logística i el transport de mercaderies, que inclouran camps com la sostenibilitat ambiental del sector, l’eficiència en la gestió documental, l’actualització econòmica entre l’administració i el sector , o un acord en l’afectació en el sector de la gestió de les infraestructures.

Mesures de suport a la Indústria de l’Automoció i la Mobilitat

Entre altres accions, preveu ajuts per a tasques d’estudi de mercat i desenvolupament de negoci; la implementació de noves tecnologies digitals a les empreses per incrementar la seva competitivitat i també suport als proveïdors, que ja sigui per la diversificació de producte o negoci o per la caiguda de producció de determinats models, els ajudi a mantenir l'ocupació.

Mesures sector energies renovables

113 milions d’euros destinats a reactivar els sectors relacionats amb les energies renovables i l’eficiència energètica, i també a implementar estratègies de reducció dels costos energètics als sectors productius. La mesura s’articularà a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i té com a objectiu que la recuperació de l'activitat d’aquests agents estigui directament relacionada amb la materialització de la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, distribuït i democràtic.

Mesures de suport al lleure educatiu

El pla de suport al sector del lleure educatiu, suposarà una inversió d’11 milions d’euros aquest any, gairebé el doble previst abans d’aquesta crisi sanitària i social. La proposta contempla destinar 4,65 milions d’euros perquè fins a 40.000 infants i adolescents de famílies en situació de vulnerabilitat o afectades econòmicament per la Covid19 puguin participar en activitats de lleure.

Mesures de suport als professionals de la cultura

L’ajut, dotat amb 5 milions d’euros, vol contribuir al manteniment de l’activitat de les persones que exerceixen la seva activitat com a professionals individuals, en diferents àmbits artístics i cultural.

Mesures de suport a la digitalització de les escoles

La digitalització de l'entorn educatiu, especialment a través de l'adopció d'entorns de treball en línia, la privacitat de les dades i la ciberseguretat  i l'educació en la tecnocultura són qüestions clau en l'agenda educativa actual.

Mesures de suport a projectes socials

Es destina 8,7 milions d’euros per a projectes duts a terme l’any 2020, que se sumen als 432 milions d’euros de la convocatòria 2019-2022. Tenen com objectiu  garantir la viabilitat dels projectes de les entitats sense ànim de lucre d’atenció a les persones per fer front a les conseqüències socials derivades de la crisi sanitària. Es finançaran iniciatives dutes a terme el 2020 que hagin atès, entre d'altres, gent gran, infants i adolescents, joves, famílies i persones amb dependència o discapacitat.

Mesures de suport a l’ocupació juvenil

S’ha aprovat una convocatòria de subvencions dotada amb 6.125.000 euros per al període 2020-2021 que es destinaran  a afavorir l’autoocupació de joves d’entre 18 i 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil.

Aquesta mesura de foment de l’autoocupació es concreta en una subvenció fixa de 10.000 euros per cada jove que es doni d’alta de forma ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels autònoms, o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, durant un període màxim de 12 mesos.

L’objectiu és garantir uns ingressos mínims del treballador autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Mesures de suport a les persones amb discapacitat i salut mental

74,6 milions d’euros destinades a la integració laboral de les persones amb discapacitat física, intel·lectual o malaltia mental, tant a través de centres especials de treball com al mercat ordinari. Aquestes línies repercutiran en aproximadament 12.300 persones amb discapacitat i més de 1.200 professionals de suport, tècnics i monitors.

La part més important d’aquest pressupost, 65,3 milions d’euros, està destinada als centres especials de treball i se’n beneficiaran unes 10.000 persones treballadores amb discapacitat i 1.100 professionals de suport.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Lámparas Herrero
Assesoria Via Julia
Restaurant Bona Tapa 2
Cervecería Conde Dracula
Dommia Design Studio
Autoescola Via Julia
Clinica Dental Cubdens
Carregant...
x
X