Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 a Catalunya

22 d'abril de 2020

  • Es fixa una moratòria en el pagament dels lloguers de tots els immobles propietat de la Generalitat i s’amplia de dos a quatre mesos el termini per dipositar les fiances dels contractes de lloguer a l’Incasòl.
  • Es concreta que el Departament de Salut es farà càrrec de les residències i els serveis dels centres per a la gent gran i discapacitats físics i intel·lectuals mentre duri l’estat d’alarma i la situació d’emergència sanitària.
  • Es declara l’emergència de les obres de reparació i millora de l’Escola Mare de Déu del Patrocini del municipi de Cardona.

El Govern ha donat llum verda aquest dimarts a un nou Decret llei que inclou un altre paquet de mesures urgents estructurals i organitzatives per pal·liar els greus efectes de la pandèmia produïda per la Covid-19, en línia amb els aprovats per l’Executiu des de l’11 de març. En aquest sentit, la norma acordada avui complementa alguna de les actuacions ja adoptades el passat 10 d’abril amb el Decret llei 12/2020 pel que fa a l’assumpció de competències de control de la pandèmia per part del Departament de Salut a les residències de gent gran. També incorpora noves actuacions en l’àmbit de les entitats del sector públic de la Generalitat, i ajornaments en els terminis de pagament dels lloguers dels immobles propietat de la Generalitat i de les fiances dels contractes de lloguer que s’han de dipositar a l’Incàsol.

En matèria de salut, el Decret aprovat avui concreta en el capítol 1 quins seran els centres de serveis socials de caràcter residencial que fins el passat 11 d’abril estaven adscrits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que, davant l’actual situació d’emergència sanitària i mentre duri l’estat d’alarma i estiguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció, passaran a ser gestionats pel Departament de Salut. Aquests centres són: les residències-llar per a la gent gran i els serveis que s’hi ofereixen amb caràcter  temporal o permanent,  i les residències-llar i serveis de centre residencial i temporal o assistida per a persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat física.  En aquest sentit, a nivell organitzatiu, s’especifica que les unitats orgàniques i el personal adscrit a aquests centres continuaran desenvolupant les seves funcions sota les directrius del Departament de Salut.

El Decret també preveu que el servei d’inspecció i registre i les unitats territorials corresponents que actualment estan adscrites al Departament de Treball donaran suport al Departament de Salut en matèria d’inspecció sanitària.

El text aprovat avui estableix que les persones físiques o jurídiques que estiguin pagant un lloguer, un dret de superfície, una concessió administrativa o qualsevol dret real per un immoble propietat de la Generalitat de Catalunya, puguin demanar un ajornament o una reducció del pagament de la renda. Aquesta mesura, que també inclou els immobles procedents d’herències intestades, serà vigent mentre duri l’estat d’alarma i fins a sis mesos després que finalitzi. Els sol·licitants hauran d’acreditar una situació econòmica vulnerable provocada per la crisi del coronavirus, en el cas dels llogaters d’habitatges, o una reducció del volum de facturació, en altres tipus d’arrendaments. Els llogaters hauran de tornar l’import ajornat durant els 36 mesos següents i sense interessos.

El decret també inclou l’ampliació del termini per al dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes a l’Institut Català del Sòl, Incasòl, de dos a quatre mesos. Així, es proposa que fins el 31 de desembre de 2020 els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Incasòl la fiança en metàl·lic en el termini de quatre mesos a comptar des de la formalització del contracte.

Els Acords de Govern aprovats avui modifiquen també el procés d’adjudicació dels immobles propietat de l’Incasòl. Fins el 31 de desembre de 2020, l’Institut adjudicarà l’immoble de la seva propietat al sol·licitant que hagi presentat l’oferta, sempre que compleixi els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de l’ens, així com les condicions generals de comercialització dels seus immobles.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Paparazzi Bar
Blau Perfumeries
Nib Finques
Plàstics Les Roses
Càrniques Farrè
Digital Video Print
Dommia Design Studio
Carregant...
x
X