Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

S'amplia fins al 2 de juliol el termini per demanar l'ajornament o reducció del pagament del lloguer

30 d'abril de 2020

Divendres 2 de juliol finalitza el termini perquè els inquilins amb problemes per pagar la quota mensual del lloguer, com a conseqüència de l’emergència provocada per la pandèmia de la COVID-19, sol·licitin als propietaris del seu pis un ajornament d’aquest pagament o una reducció del seu import.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha posat a disposició de la ciutadania dos models de formularis que es poden descarregar gratuïtament del seu web per facilitar aquesta sol·licitud al seu propietari. Les persones interessades han de triar el formulari en funció de si el propietari del seu pis és un gran tenidor o entitat financera o bé un petit propietari. Un cop emplenat, l’han de fer arribar a la propietat, que disposa de set dies per respondre.

Els formularis permeten fer constar la situació de vulnerabilitat en que es troba l’inquilí derivat de l’emergència per coronavirus. Així, es pot deixar constància que la persona es troba en situació d’atur, afectada per un Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) o que ha hagut de reduir la seva jornada laboral per tenir cura d’algun familiar o altres circumstàncies similars i, com a resultat, es troba sota el llindar de vulnerabilitat establert pel Govern central.

També es pot manifestar que la suma de la quota del lloguer i de les despeses bàsiques de l’habitatge (llum, aigua, calefacció, telefonia i quota de la comunitat) superen el 35% dels ingressos de la unitat familiar.

En qualsevol cas, el propietari disposa de set dies per respondre. Si no ho fa, o no accepta la proposta del llogater, aquest pot optar a acollir-se a la línia microcrèdits o a la línia d’ajuts anunciada pel Govern central, en col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), per fer front al pagament de les quotes mensuals. És important que l’inquilí conservi una còpia tant de la seva sol·licitud com de la resposta del propietari.

Cal fer avinent que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana encara no ha posat en marxa aquestes línies d’ajuts anunciades. Tan bon punt s’endeguin, la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, farà públics els requisits per accedir-hi a través del seu web.

Per tant, encara que el termini per demanar un ajornament  o la reducció del lloguer s’ha prolongat fins al 2 de juliol, cal recordar que és necessari demanar-lo quan abans, per tal de poder optar als microcrèdits.  

Fiances per cobrir el lloguer

A banda d’aquesta opció a l’abast dels inquilins per negociar una reducció o un ajornament del pagament del lloguer, el Departament de TES recorda també la possibilitat d’acordar l’ús de la fiança per cobrir el lloguer.

Així, propietari i inquilí poden acordar destinar l’import de la fiança que es va dipositar a l’inici del contracte a cobrir la quota d’un o dos mesos. A canvi, un cop acabat el contracte, l’inquilí renuncia a que se li retorni aquesta fiança i el propietari, de la seva part, renuncia a reclamar cap import per desperfectes o serveis impagats mitjançant la retenció d’aquesta fiança.

 Moratòria del lloguer en pisos del parc públic

Cal recordar que el Govern ja va aprovar una moratòria en el pagament de les quotes de lloguer per a tots els inquilins residents en pisos del seu parc públic mentre duri l’emergència, sense necessitat que aquests la demanin. Posteriorment, es periodificarà el retorn de les quotes ajornades, sense interessos.

És una mesura destinada a incrementar la liquiditat de les famílies, que suposa un cost de 3,8 milions d’euros mensuals per a la Generalitat, amb una mitjana de 166 euros per habitatge. Una vegada finalitzi l’emergència, a més, s’estudiaran mesures específiques per a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat sobrevinguda per la pandèmia.

També en l’àmbit de l’habitatge, el Departament ha pres mesures per protegir els col·lectius especialment vulnerables. Així, s’ha avançat el pagament dels ajuts ordinaris al lloguer que reben unes 10.000 persones grans i 216 dones víctimes de violència de gènere. A aquests col·lectius, se’ls abona l’import de l’ajut corresponent als mesos de gener, febrer i març, el que suposa una despesa de 14,3 milions d’euros.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

Impremta Tornero
Mobles Artesania
Dommia Design Studio
New Innové
General Óptica
La Forquilla
Assesoria Via Julia
Carregant...
x
X