Nou Barris Centre Comerç

Nou Barris Centre Comerç

Nou calendari i full de ruta per reactivar i seguir desplegant la Zona de Baixes Emissions Rondes BCN

18 de juny de 2020

L’AMB, els cinc ajuntaments que integren la ZBE Rondes BCN i la Generalitat reactiven el desplegament per evitar tornar als alts nivells de contaminació d’abans de la crisi sanitària i intentar prevenir, així, malalties associades a la mala qualitat de l’aire.

El règim sancionador de la ZBE Rondes BCN, previst per a l’1 d’abril i ajornat a causa de la COVID-19, entrarà en vigor per a motos i cotxes als quals no els correspon distintiu ambiental de la DGT el 15 de setembre d’aquest any 2020.

Per als autònoms amb rendes baixes, s’amplia el llindar econòmic a partir del qual es poden acollir a la moratòria si tenen cotxe o moto. Aquesta exempció durarà fins a l’abril de 2021, atenent les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la COVID-19.

Per a les furgonetes, camions i autocars als quals no els correspon etiqueta ambiental, s’amplia la moratòria: les furgonetes tindran 3 mesos més, fins a l’abril del 2021; els camions 6 mesos més, fins al juliol de 2021, i els autobusos i autocars 12 mesos més, fins a l’1 de gener de 2022.

Per preservar la qualitat de l’aire i evitar retornar a la situació habitual d’alts nivells de contaminació en l’entorn metropolità, l’AMB, els cinc ajuntaments metropolitans que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat de Catalunya han acordat el nou calendari i full de ruta per reactivar i seguir desplegant la ZBE Rondes BCN. La seva implementació va quedar aturada temporalment per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i la crisi sanitària de la COVID-19.

A l’inici de l’estat d’alarma, l’AMB i els ajuntaments metropolitans van decidir que la ZBE Rondes BCN continués vigent, fins a nou avís, com en els primers tres mesos del 2020: activa de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h, però sense multes. La mesura es va prendre de manera consensuada per no afectar la mobilitat de les persones en la situació excepcional actual.

“Les zones de baixes emissions, com la ZBE Rondes BCN, han vingut per quedar-se, com a eina per reduir la contaminació i protegir la salut de les persones”, ha exposat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, recordant que durant la crisi sanitària s’ha tornat a demostrar el gran impacte que genera la mobilitat en la qualitat de l’aire. A banda, Poveda ha destacat també la sensibilitat de la ciutadania. “Una enquesta a nivell europeu indica que el 74% dels ciutadans de Barcelona i Madrid no volen tornar als alts nivells de qualitat de l’aire anteriors a la crisi sanitària”, ha indicat. D’altra banda, ha recordat que “la llei de canvi climàtic obliga a crear zones de baixes emissions” i ha anunciat que “en els propers mesos també es crearan d’altres zones de baixes emissions a municipis metropolitans”.

Finalment, Poveda ha celebrat el pla d’impuls a la indústria de l’automòbil del Govern Central, que contempla més de 550 milions d’euros per a la renovació del parc de vehicles. “Això suposarà un suport per a la ZBE Rondes BCN, per facilitar la substitució de vehicles contaminants per d’altres més sostenibles, en cas de necessitat de tenir vehicle privat”, ha explicat.

Eloi Badia, regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de Barcelona, ha explicat que “durant la crisi sanitària per la Covid19 hem fet un aprenentatge. Amb la caiguda general de la mobilitat els nivells de contaminació a BCN i tota la seva àrea metropolitana ha caigut a nivells històrics. I en això ens hi va la salut. Ara més que mai, hem de preservar la salut dels nostres veïns i veïnes, i és una responsabilitat de totes les administracions accelerar mesures com la ZBE. A més també cal tenir en compte que apostar per un aire net també ens permetrà la reactivació d’una economia resilient i de futur”.

Per la seva banda, Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, ha exposat que “volem anar més enllà. A part de la renovació de flotes, volem fomentar actuacions per reduir la mobilitat obligada, potenciant el teletreball i afavorint la flexibilitat dels horaris per disminuir els problemes que hi pot haver en l’hora punta en el transport públic. És a dir, donar facilitats perquè la mobilitat quedi repartida de manera més homogènia al llarg del matí, sobretot, i poder mantenir un menor ús del transport privat, evitant un repunt del cotxe, per l’impacte que pot tenir sobre la qualitat de l’aire i sobre el soroll.”

COVID-19, mobilitat i qualitat de l’aire de la metròpolis de Barcelona

Segons l’informe sobre els aprenentatges en qualitat de l’aire durant l’emergència per la COVID-19, elaborat per un grup d’experts (AMB, ASPB, ASPCAT, Ajuntament de Barcelona, IDAEA-CSIC, ISGlobal, UPC) amb l’objectiu d’avaluar l’impacte ambiental i en la salut de la ZBE Rondes BCN, les estacions de la xarxa de vigilància de qualitat de l’aire de la ciutat han mesurat durant el període de confinament mínims històrics dels nivells de contaminació. Respecte al mes anterior a la declaració de l’estat d’alarma, la mitjana de NO2 ha disminuït un 55 %, la de carboni negre un 63 % i la de les PM10 un 39 %, atès que la contribució a la contaminació del trànsit és més gran en el cas de l’NO2 i el carboni negre. Si s’aplica un factor de correcció per a la meteorologia, s’estima que la reducció atribuïble al confinament és del 43 % en el cas de l’NO2 i del 21 % en el cas de les partícules PM10. Durant aquest període els nivells mesurats de NO2 a la ciutat compleixen el nivell anual recomanat per l’OMS, fet que posa de manifest la importància de la reducció del trànsit a la ciutat.

La tendència de la recuperació del transport públic està sent molt més lenta que la del vehicle privat (turismes i motocicletes). La demanda del transport públic s’ha reduït un 70 %, respecte a la reducció del 30 % de la mobilitat amb vehicle privat. Aquests factors, juntament amb l’increment estructural del comerç electrònic, suposaran un fort increment de les emissions de contaminants (NO2, PM i carboni negre) i faran que empitjori la qualitat de l’aire.

Amb l’escenari actual de desconfinament i la nova normalitat, aquesta situació de baixos nivells de contaminació es revertirà fins a arribar als nivells de contaminació que hi havia a Barcelona abans de la crisi de la COVID-19, o fins i tot a nivells superiors, si no s’apliquen mesures que afavoreixin la reducció del trànsit de manera permanent. Per tant, la voluntat i el compromís conjunt entre l’AMB, els cinc municipis metropolitans i la Generalitat continua sent preservar la salut de la ciutadania amb les mesures consensuades amb anterioritat a la crisi sanitària.

D’altra banda, estudis preliminars relacionen les zones de més contaminació atmosfèrica amb un impacte més gran en casos d’infecció per SARS-CoV-2, perquè és possible que la població tingui un sistema immunològic i respiratori en més males condicions i sigui més vulnerable. L’evidència científica prèvia indica que la contaminació de l’aire és un factor de risc de patir malalties respiratòries i altres problemes de salut.

Davant d’aquest escenari, l’AMB, els cinc ajuntaments que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) i la Generalitat reactiven el desplegament de la ZBE Rondes BCN per evitar tornar als alts nivells de contaminació d’abans de la crisi sanitària i prevenir, així, malalties associades a la mala qualitat de l’aire.

D’altra banda, el grup d’experts alerta que calen mesures addicionals que permetin reduir el trànsit a la ciutat, com ara la millora del transport públic metropolità d’entrada i sortida de la ciutat, mesures que redueixin l’entrada de vehicles d’ús particular, del transport de mercaderies dins la ciutat, el foment del transport actiu (bici i patinet) i altres mesures com la flexibilització horària i el teletreball.

Nou calendari per a l’inici del règim sancionador de la ZBE Rondes BCN

El nou calendari i full de ruta per reactivar i seguir desplegant la ZBE Rondes BCN, consensuat entre totes les administracions implicades, estipula que el règim sancionador de la ZBE Rondes BCN, per a cotxes (M1) i motos (L) als quals no els correspon distintiu ambiental, entrarà en vigor finalment el 15 de setembre d’aquest any 2020. Inicialment, estava previst per a l’1 d’abril i va quedar suspès a causa de l’estat d’alarma.

Paral·lelament, l’AMB i els ajuntaments també han aprovat l’ampliació de la moratòria per als cotxes (M1) o motos (L) d’autònoms amb rendes baixes, atenent les conseqüències socioeconòmiques derivades de la crisi de la COVID-19. En aquest sentit, primer s’ha ampliat el llindar econòmic a partir del qual s’hi poden acollir: ha passat d’1,1 vegades l’IPREM a 2 vegades l’IPREM. D’aquesta manera, tots els autònoms que compleixin aquests requisits disposaran d’una ampliació de 3 mesos de moratòria per circular per la ZBE Rondes de Barcelona sense distintiu ambiental de la DGT. És a dir, fins a l’1 d’abril del 2021.

Per a les furgonetes, camions i autobusos (N1, N2, N3, M2 i M3) als quals no els correspon distintiu ambiental DGT també s’han ampliat els terminis de la moratòria per circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit (dilluns-divendres laborables de 7 a 20 h).

El nou full de ruta fixa el següent calendari:

  • Furgonetes (N1): ampliació de 3 mesos de la moratòria, és a dir, fins a l’1 d’abril del 2021.
  • Vehicles pesants, camions i autocars petits (N2, N2 i M2): ampliació de 6 mesos, fins a l’1 de juliol del 2021.
  • Autobusos i autocars (M3) destinats al transport col·lectiu: ampliació de 12 mesos, fins a l’1 de gener del 2022.

En els casos dels vehicles N2, M2, N3 i M3, la moratòria serà prorrogable durant un termini de temps proporcional si no es donen les condicions legals i tècniques adequades per a la implementació dels filtres per poder homologar els vehicles per a l’obtenció del distintiu ambiental de la DGT.

Per tal de fer arribar aquest nou calendari a la ciutadania, s’impulsarà una nova campanya de comunicació, s’enviaran cartes d’avís als propietaris de vehicles sense distintiu ambiental de la DGT durant els mesos de juliol i agost i s’obriran les oficines presencials d’atenció a l’usuari (Zona Franca i OAC metropolitanes).

Finalment, s’establirà una taula de coordinació metropolitana, conformada per l’AMB i els cinc municipis que integren la ZBE Rondes BCN, amb l’objectiu de fer un seguiment i una avaluació permanent del desplegament de la mesura.

La nova Llei del canvi climàtic que proposa el Govern central indica que totes les ciutats de més de 50.000 habitants hauran de tenir zones de baixes emissions abans del 2023, seguint el model de la metròpolis de Barcelona.

Mesures per al suport a l’adaptació a la ZBE Rondes BCN

L’AMB recorda que ha impulsat recentment noves mesures de suport per facilitar el canvi d’hàbits i acompanyar el desplegament de la ZBE Rondes BCN, com són les subvencions per a la renovació de vehicles comercials per a autònoms (N1), que properament estaran disponibles.

A banda, l’AMB també recorda altres serveis metropolitans i mesures que ja funcionen amb èxit des de fa temps: la targeta verda metropolitana (8.368 de tramitades fins a finals de maig), l’aparcament d’intercanvi P+R (park & ride) i l’impuls de la bicicleta (Bicibox, e-Bicibox i Bicivia). Així mateix, també recorda la necessitat de desplegar altres mesures, com la propera línia de subvencions estatals per a la compra de vehicles, amb el Pla d’impuls de la cadena de valor de l’industria de l’automòbil.

Enllaços:

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Herrero Iluminación Led
Nib Finques
Alimentación D'LuKas
Pika Pika
Rapido Sport
Bar Cafeteria Los Kukys
Joyeria Yebenes
Carregant...
x
X